วันที่ 21 ธ.ค.65 เวลา 11.-00-12.00 น. พ.ต.ท.ภูวดล ภูมี สว.ตม.จว.เพชรบูรณ์ ได้สั่งการให้ ร.ต.อ.ศักดิ์ชาย สว่างสาลี รอง สว.ตม.จว.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจ้างแรงงานอย่างถูกต้อง ร่วมทั้งการดำเนินการขอ/ต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ(เมียนมา ลาว กัมพูชา) กลุ่มต่างๆที่ได้รับอนุญาตทำงานและอยู่ในราชอาณาจักร ณ ห้องประชุม LC2 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์

Tags