ตม.จว.เพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรการประชุมสร้างการรับรู้ในการจ้างงานแรงงานต่างด้าว

วันที่ 28 ส.ค.62 เวลา 09.00 น.

ว่าที่ พ.ต.ท.ณวิภาส เทศแย้ม สว.ตม.จว.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ร.ต.อ.ศักย์ศรณ์ ชัยธรรมาภรณ์ รอง สว.ตม.จว.เพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรการประชุมสร้างการรับรู้ในการจ้างงานแรงงานต่างด้าว อย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ ม.37 ม.38 เพื่อชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่นายจ้างและผู้ประกอบการผู้ใช้แรงงาน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จว.เพชรบูรณ์