ขอเชิญร่วมโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม )

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม) ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00 – 12.00 นาฬิกา ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล และรณรงค์ให้มีผู้บริจาคโลหิต เพิ่มมากขึ้น