ตม.เพชรบูรณ์ จัดโครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 4 ตุลาคม 2562

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้อำนวยการของ พล.ต.ต.ชำนาญ ชำนาญเวช ผบก.ตม.5 และพ.ต.อ.ชาญชัย เชาวน์เกษม รอง ผบก.ตม.5 จัดโครงการบริจาคโลหิตให้เลือดให้ชีวิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

ทั้งนี้ พ.ต.ท.ณวิภาส เทศแย้ม สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา และชาวต่างชาติ เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น 146 คน ได้โลหิตจำนวน 58,400 cc. ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ จะได้มอบโลหิตดังกล่าวให้แก่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยอันตรายการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ตลอดถึงบุคคลทั่วไปที่เข้ามารับการรักษา

พ.ต.ท.ณวิภาส กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้ด่านตรวจคนเข้าเมือง และตรวจคนเข้าเมืองทุกจังหวัดทั่วประเทศให้การดูแลประชาชนทั้งคนไทย และคนต่างชาติโดยในทุกรูปแบบตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดโครงการบริจาคโลหิตให้เลือดให้ชีวิตในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เพื่อสำรองเลือดให้กับธนาคารเลือดเก็บไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการเลือดเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต และเพื่อเป็นการแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่แบ่งเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ เพื่อให้เพื่อนมนุษย์สามารถมีชีวิตดำเนินต่อไป