call center ปัญหา COVID-19

ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิด call center ปัญหา COVID-19 รับปรึกษา แจ้งเหตุ ติดต่อสอบถาม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เบอร์ 095-638-9316