วันจันทร์, 18 มกราคม 2564
เชื่อมต่อประชาชาติภายใต้ยุทธศาตร์แห่งความมั่นคง Global Connectivity under Thailand Nation Security
พ.ต.ต.ภูวดล ภูมี
สารวัตรตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์

Immigration Bureau Online Service

 

Presentation

 

 

Visitors Counter

00232196
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
388
291
679
227965
8660
15582
232196

Your IP: 162.158.165.191
2021-01-18 19:43

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 4)

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวก อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าว บางจาพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ขยายระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และการแจ้งที่พักอาศัยตามมาตรา ๓๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้แก่คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามประเภท การตรวจลงตรา (รวมทั้งการตรวจลงตรา Visa on Arrival) คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามา อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามสิทธิยกเว้นการตรวจลงตรา (ผ.๓๐/ผผ.๑๔/ผผ.๓๐/ผผ.๙๐) ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้มาดาเนินการ ตามมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ รวมทั้งกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

ไฟล์แนบ จำนวน 1 ไฟล์

 ดาวน์โหลด