Tuesday, 21 September 2021
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
พ.ต.ท.ภูวดล ภูมี
สารวัตรตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์

Immigration Bureau Online Service

 

Presentation

 

 

 

 

Visitors Counter

00360774
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
240
327
1003
357455
8967
16736
360774

Your IP: 162.158.165.229
2021-09-21 11:16

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 4)

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวก อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าว บางจาพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ขยายระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และการแจ้งที่พักอาศัยตามมาตรา ๓๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้แก่คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามประเภท การตรวจลงตรา (รวมทั้งการตรวจลงตรา Visa on Arrival) คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามา อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามสิทธิยกเว้นการตรวจลงตรา (ผ.๓๐/ผผ.๑๔/ผผ.๓๐/ผผ.๙๐) ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้มาดาเนินการ ตามมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ รวมทั้งกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

ไฟล์แนบ จำนวน 1 ไฟล์

 ดาวน์โหลด